8% Vat na instalacje gruntowe i nie tylko.

Stało się! Instalacje fotowoltaiczne na gruncie, na budynkach gospodarczych mają już stawkę 8%, a nie jak dotychczas 23%.

4.11.2019 prezydent podpisał ustawę

31 maja 2019 roku do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej, który niestety tej kwestii nie zmieniał. W drugim czytaniu. Zmianie uległ nie tylko tytuł ustawy który obecnie brzmi „Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw”, ale wskazano również na konieczność przyjęcia poprawki polegającej na dodaniu zmiany brzmienia art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług. Przypomnijmy, iż obecna treść art. 41 ust. 12a ustawy.

brzmi następująco:

„Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b. o Vat”

 

Poprawka, o której mowa i na którą wszyscy czekają brzmieć będzie tak:

„Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych    sklasyfikowanych    w Polskiej    Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 –wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi  starszych  i  niepełnosprawnych,  a  także  mikroinstalację,  o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.) funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b.

 

Dzięki tej modyfikacji, mamy możliwość zainstalowania fotowoltaikę na gruncie, dachu budynku gospodarczego lub wiacie. Do tej pory konsumenci, którzy nie mieli na dachu możliwości zainstalowania fotowoltaikę byli pokrzywdzeni, bo instalacja była o droższa o różnice w stawkach vat od instalacji na dachu. Dzięki tej nowelizacji to się wyrówna.

Żródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2166/1

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.