Proponujemy zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, a co za tym idzie niższe ceny. Czasami zmiana sprzedawcy wiąże się z dostosowaniem układu pomiarowego do zasady TPA (Third-party Access) czyli dostępu nowego sprzedawcy do klienta. W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia (wszystkie taryfy C, czyli większość małych i średnich firm), zmiana sprzedawcy nie niesie ze sobą żadnych kosztów ponieważ układy pomiarowe (liczniki) należą do operatorów systemów dystrybucyjnych. Co za tym idzie konserwacja, naprawa czy wymiana licznika na nowy jest w gestii w/w. Dla klientów odbierających energię elektryczną z sieci średniego czy wysokiego napięcia (taryfy A oraz B) dostosowanie układu pomiarowego może się wiązać z kosztami gdyż w tym przypadku to oni są właścicielami w/w.
Nasi klienci są w stanie zaoszczędzić pomiędzy 5 a 20% na jednym rachunku za energię elektryczną nie ponosząc żadnych dodatkowych ukrytych kosztów. Jest to najprostszy sposób na oszczędności w firmie.
Nie– klient udziela nam stosownych pełnomocnictw i dla niego wszystko zaczyna się i kończy przy jednym biurku.

 Dystrybutor energii elektrycznej inaczej Operator Systemu Dystrybucji (OSD) to firma która z urzędu odpowiada za sieć elektroenergetyczną (konserwacje, naprawy, pogotowie energetyczne) na danym obszarze. Odbiorcy nie mają możliwości zmiany OSD.

Jest to firma, która korzystając z sieci OSD sprzedaje finalnemu odbiorcy swój produkt czyli energię elektryczną.
Czas jaki jest na to przeznaczony określa ustawa i tak:
  • pierwsza zmiana sprzedawcy nie dłużej niż 30 dni
  • każda kolejna zmiana sprzedawcy nie dłużej niż 14 dni
Należy jednak pamiętać o okresie wypowiedzenia umowy u aktualnego sprzedawcy!
Nie, ponieważ za wszystkie te sprawy odpowiada OSD, a ten z kolei jest przypisany do danego obszaru i nie ma fizycznej możliwości jego zmiany. Jedyne co ulegnie zmianie to sposób rozliczeń:
  • sprzedawca wystawia fakturę za energię czynną
  • dystrybutor (OSD) wystawia fakturę za usługi dystrybucji
Dotychczas otrzymywaliście Państwo jedną fakturę z dwóch firm za sprzedaż energii elektrycznej i usługi dystrybucji.
Nie. Zgodnie z prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii (operator systemu dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii.
Taryfę czyli sposób rozliczania i stawki za dystrybucję energii elektrycznej wszystkich OSD zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki (URE). Niekiedy zdarza się, że pracownicy dystrybutora wprowadzają klienta w błąd twierdząc że po zmianie sprzedawcy stawki dystrybucyjne zostaną podniesione. Za rozpowszechnianie takich informacji dystrybutor może zostać ukarany przez URE.
Operator systemu dystrybucji nie zmienia się, a to do niego należą wszelkie naprawy i konserwacje czyli tzw. Pogotowie Energetyczne pozostaje bez zmian.
Ponadto każdy OSD podpisuje i składa do Urzędu Regulacji Energetyki dokument gwarantujący równe traktowanie wszystkich użytkowników systemu dystrybucji, czyli nie ma tu mowy np. o późniejszym obsługiwaniu klientów, którzy zmienili sprzedawcę.

Każdą reklamację, każdą nie prawidlowość o ile wystąpi najpierw należy zgłaszać do nas. Ponieważ to my podpisująć umowę z Państwem staliśmy się Państwa indywidualnymi opiekunami.

    Masz pytania? Zamów bezpłatną konsultację

    NIE ZWLEKAJ I WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ