Jak dobrać moc Instalacji fotowoltaicznej do naszych potrzeb

Od czego zacząć?

Planowanie wielkości instalacji fotowoltaicznej musimy rozpocząć od sprawdzenia, ile wynosi roczne zużycie energii elektrycznej przez nasze gospodarstwo domowe lub oszacowania w przybliżeniu spodziewanego zużycia energii w nowym budynku.

Posiadając odpowiednie dane unikniemy sytuacji tzw. przewymiarowania instalacji PV i związanej z nią utraty nadwyżek energii oddawanej do sieci. Zbyt duża ilość paneli słonecznych wiążę się ze stratami wyprodukowanej energii. Nadprodukcja, której nie wykorzystamy w przeciągu roku jest bezpowrotnie tracona. W tym przypadku obniży to stopę zwrotu naszego przedsięwzięcia.

Warto pamiętać o tym, że wybór instalacji fotowoltaicznej o mniejszej mocy (nie pokrywającej naszego rocznego zużycia prądu) nie powoduje obniżenia opłacalności inwestycji. Koszt zakupu takiego systemu będzie mniejszy. Oszczędności za energię elektryczną będą proporcjonalnie niższe w porównaniu do instalacji w pełni pokrywającej roczne zużycie prądu. .

Co się dzieje z nadwyżkami energii w instalacji PV?

Wiadomo, że panele słoneczne produkują więcej energii latem niż zimą. Wyprodukowaną nadwyżkę w miesiącach letnich, wykorzystujemy w zimie. W ciągu dnia wykorzystujemy jedynie 30 % prądu uzyskiwanego przez naszą elektrownie fotowoltaiczną. Reszta tej energii jest odbierana przez sieć elektroenergetyczną. Prąd z sieci zwracany jest nam w nocy oraz w miesiącach zimowych. Musimy uwzględnić fakt, że od dostawcy energii nie otrzymamy całości energii przesłanej przez naszą instalację do sieci elektroenergetycznej.

Dlaczego nie otrzymujemy 100 % zwrotu energii z energetyki?

Jedyną dopuszczalną w Polsce metodą rozliczania się z dostawcami energii elektrycznej jest tzw. net-metering. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku: „O odnawialnych źródłach energii” za każdy 1 kWh oddany do sieci możemy otrzymać 80% tej energii, a 20 % zostanie oddane dystrybutorowi energii w zamian za jej magazynowanie. Zasada ta dotyczy instalacji o mocy nie większej niż 10 kW. Przy instalacjach o wielkości od 10 kW do 40 kW można otrzymać już tylko 70 % z wyprodukowanej energii elektrycznej. Uwaga, jeśli nadwyżka nie zostanie odebrana w ramach rocznego rozliczenia, to zmagazynowana energia przepada na rzecz energetyki. Powyższy przykład ilustruje, jakważne jest odpowiednie dobranie wielkości instalacji fotowoltaicznej

Wpływ degeneracji paneli słonecznych na wielkość instalacji fotowoltaicznych.

Panele PV w miarę upływu czasu tracą część maksymalnej mocy wyjściowej. Spadek sprawności jest całkowicie naturalnym procesem. Większość renomowanych producentów paneli, gwarantuje wydajność po 25 latach nie mniejszą niż 80 % wartości początkowej. Największy spadek (3%) występuje w pierwszym roku ich działania. W kolejnych latach utrata mocy wynosi od 0,5% do 0,7%. Czołowi producenci paneli są w stanie zapewnić po 25 latach aż do 87,5% mocy nominalnej.

Podsumowanie i wniosek

Jeśli więc obliczyliśmy, że zużycie prądu w naszym mieszkaniu wynosi 4000 kWh rocznie, to wielkość instalacji PV powinna oscylować na poziomie 4,8 KW. Najbardziej opłacalnym wyborem jest zakup instalacji o 20 % większej niż nasze obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną. 

Leave Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.