Fiten S.A- kolejne problemy klientów, firma sprzedaje swoich klientów innej firmie.

Klienci firmy Fiten nie mają łatwego życia niestety, w zeszłym roku dostali podwyżki cen energii elektrycznej, pomimo iż mieli kontrakty negocjowane. Teraz firma Fiten rozsyła do swoich klientów pisma, w których informuje, iż może nie być w stanie dotrzymać warunków kontraktów na lata 2020-2022. Jawnie przy tym wymusza podpisanie umowy ze wskazana inną spółką energetyczną podpisania umowy, aby osiągnąć dodatkowe korzyści.

Wczoraj jeden z moich klientów, wysłał mi pismo, które otrzymał od Firmy Fiten, która go obsługuje na jednym z punktów i umowa miała się kończyć 31.12.2020. Mamy teraz małą zagwozdkę jak to ominąć.

Szanowni Państwo,
informujemy, iż FITEN S.A. w restrukturyzacji nawiązał współpracę z Energia Polska sp. z o.o. w zakresie zapewnienia Państwu ciągłości dostarczania energii elektrycznej. Energia Polska Sp. z o.o. to uznana spółka energetyczna, której misją jest dostarczanie miksu energetycznego w jak największym stopniu pochodzącego z zielonej energii w konkurencyjnych cenach.
Z uwagi na aktualną sytuację FITEN S.A. w restrukturyzacji, zachodzi uzasadniona obawa braku możliwości realizacji zawartych już przez Spółkę umów sprzedaży energii elektrycznej na lata 2020-2022. Zaprzestanie sprzedaży energii elektrycznej przez
dotychczasowego sprzedawcę wiąże się z automatycznym zawarciem przez Klienta tzw. umowy rezerwowej, a co za tym idzie z wielokrotnie wyższymi kosztami zakupu energii elektrycznej. Przykładowo, koszt energii w ramach sprzedaży rezerwowej
oferowanej przez jednego z największych sprzedawców sięga ponad 1000,00 zł/MWh .
Aby zapewnić Państwu ciągłość dostaw energii wynegocjowaliśmy dla Państwa niezwykle atrakcyjne ceny i przekazujemy realizacje Państwa umowy do Energia Polska Sp. z o.o. Dla zapewnienia ciągłości realizacji kontraktu prosimy o podpisanie obu
egzemplarzy przesianej umowy oraz przesłanie ich na adres FITEN S.A. w restrukturyzacji za pomocą dołączonej opłaconej koperty w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszej korespondencji. Późniejsze odesłanie umowy może wiązać się ryzykiem
przejścia na sprzedaż rezerwową oraz wyższych kosztów zakupu energii elektrycznej. Egzemplarz podpisany przez Energia Polska sp. z o.o. zostanie do Państwa niezwłocznie odesłany.
Zawarcie dołączonej umowy z Energia Polska Sp. z o.o., nie spowoduje dochodzenia przez FITEN S.A. w restrukturyzacji kar umownych lub ewentualnych odszkodowań wynikających z wcześniejszego rozwiązania umowy. Podkreślamy, że wynegocjowane dla Państwa ceny energii elektrycznej w Energia Polska Sp. z o.o. są korzystniejsze od cen obowiązujących w zawartych umowach z FITEN S.A w restrukturyzacji.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z info li nią FITEN S.A. w restrukturyzacji: +48 32 775 94 64 oraz infolinią
Energia Polska sp. z o.o.: +48 71 715 28 94.
Państwa Dedykowanym Opiekunem w Energia Polska Sp. z o.o. będzie: bip bip bip RODO…
Korzyści wynikające z zawarcia przesłanej umowy:
 • niższa cena
 • brak kar umownych za rozwiązani e umowy z FITEN S.A. w restrukturyzacji
 • ciągłość dostawy energii (brak ryzyka sprzedaży rezerwowej)
 • płynne przejście do nowego dostawcy
Jednocześnie dziękujemy za dotychczasową współpracę z FITEN S.A. w restrukturyzacji”

Do pisma została dołączona umowa sprzedaży energii elektrycznej wraz z OWU. Cena faktycznie jak na obecne warunki jest przyjazna dla oka i klienta. Obecnie stawka 345 zł/mwh nie jest łatwa do uzyskania dla małych klientów ze zużyciem rocznym do 60 mwh. Problem jednak leży gdzie indziej, otóż:

 • W OWU jest zapis o zmianach ceny bardzo podobny do zapisów w Pulsarze, z którym wielu klientów w zeszłym roku przeżyło koszmar, gdy otrzymywali korekty faktur z ceną 590 zł/mwh netto. O tym i podobnych przypadkach pisałem TUTAJ.

                                      W Paragrafie 5 punkt 3 jest zapis:

Poniżej skan feralnego punktu OWU oraz list przewodni.

„Jednostkowa cena energii elektrycznej, która została ustalona w§ 5 Umowy, może ulec zmianie na skutek nowelizacji lub wejścia w życie nowych przepisów prawa – zarówno polskiego, jak i unijnego prawodawstwa, zmiany ustawy o prawie energetycznym stanowiących bezpośredni lub pośredni czynnik cenotwórczy energii elektrycznej. Zmiana jednostkowej ceny energii elektrycznej może wynikać w szczególności ze zmian stawki podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług (VAT), prowadzenia nowego lub modyfikacji już: obowiązującego obowiązku Sprzedawcy w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub świadectwa efektywności energetycznej (tzw. certyfikaty zielone, czerwone, żółte, fioletowe, białe i inne), wprowadzenia obowiązku w zakresie opłaty audiowizualnej, zmiany ceny uprawnień do emisji C02, wzrostem o minimum 5% ceny produktu rocznego BASE względem ceny tego produktu notowanego na TGE w dniu zawarcia Umowy. Sprzedawca powiadomi Klienta na piśmie lub w formie wiadomości e-mail o zmianie przepisów prawa, które wpływają na cenę energii elektrycznej oraz o dniu wejścia w życie zmienionych cen jednostkowych energii elektrycznej.”

Wszystko byłoby ok, gdyby nie ostatni podkreślony zapis. To jest kukułcze jajo rodem z Pulsara (Pulsar miał zapis o istotnych zmianach rynkowych, które dało mu możliwość zmian cen nawet wstecz. Te zmiany, to był wzrost cen energii elektrycznej na giełdzie oraz CO2.)

Ów zapis powoduje, iż przy rosnących cenach energii na giełdzie klient już w nowym roku dostanie podwyżkę. Nie jest jednak jasne o ile, czy o te 5%, czyli o koszty, czy o tyle o ile Polska Energia Sp. Zoo uzna za właściwe. Na Obniżenie ceny, jeżeli giełda spadnie raczej nie mamy co liczyć.

Dzięki takiemu zabiegowi firma może kupować energię kwartalnie, bez obawy, że będą sprzedawać energii ceny poniżej zakupu. Z oczywistych względów jest to dla nich opłacalniejsze, gdyż nie muszą ustawiać zabezpieczeń finansowych pod zakupioną energię dla klienta na cały kontrakt. Przypominam, iż tego typu zachowanie było przyczyna upadku kilku dużych firm w 2018. Firmy z silną pozycją na rynku zakupują energię dla swoich klientów wraz z potrzebnymi certyfikatami już w momencie kontraktowania go. W Axpo, Handen oraz Enea wygląda to w ten sposób, iż gdy mamy już zaakceptowana umowę przez sprzedawcę, zostaje zakupiona lub wydzielona dla niego energia z już wcześniej zakupionej wraz ze wszystkimi prawami majątkowymi włączając do prawa do emisji CO2.

Masz umowę z Fiten S.A?

Napisz do nas, nie musisz brać umowy na słabych warunkach

Inna sprawa to uczciwość firmy. Bo oczywiście energię mogą mieć zakupioną dla klienta, ale skoro mają taka możliwość to, czemu go nie pociągnąć na kasę i zwiększyć zyski. I tak go mamy na 3 lata podpisanego.

Efektem takiego zapisu może być podwyżka cen energii co kilka miesięcy.

Aktualnie, zapisy o zmianach cen w umowach sprzedaży energii elektrycznej mogą dotyczyć tylko praw majątkowych, Vatu, akcyzy oraz zmian podyktowanych odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami. Nie powinny obarczać klienta sytuacją rynkową, bo sprzedawca nie kupił odpowiedniej ilości energii, lub certyfikatów. To powinno być kontraktowane na minimum 90% wolumenu kontraktu.

 • Kolejnym niezmiernie ważnym punktem jest narzucenie przez Fiten klientowi umowy z innym podmiotem. Pod zdaniem „przekazujemy realizacje Państwa umowy do Energia Polska Sp. z o.o.” oraz „Zawarcie dołączonej umowy z Energia Polska Sp. z o.o., nie spowoduje dochodzenia przez FITEN S.A. w restrukturyzacji kar umownych lub ewentualnych odszkodowań wynikających z wcześniejszego rozwiązania umowy.” kryje się wymuszenie podpisania tej umowy, bo inaczej trafisz na rezerwę, a jak wypowiesz umowę i podpiszesz z innym sprzedawcą, to dostaniesz karę umowną.

Tak niestety będzie, mamy już analizę prawną tego pisma i niestety, dopóki Firma Fiten nie ogłosi upadłości, lub nie zostanie cofnięta jej przez prezesa URE koncesja na sprzedaż energii elektrycznej i gazu klienci nie mogą nic zrobić. Podpisanie powyższej umowy to strzał w kolano.

Fiten tym posunięciem jasno określił, iż nie ma zamiaru się wywiązać ze swoich umów. Ponadto jasne się staje, że kończą swoją działalność z końcem grudnia 2019.

 • tak naprawdę Fiten nie przejął się klientami, tylko najzwyczajniej w świecie sprzedał prawa do swoich klientów firmie Polska Energia sp z o.o. za kwotę 1,5 mln złotych  to już jasno świadczy, iż Fiten od stycznia 2020 nie będzie sprzedawał energii elektrycznej ani gazu. Wybieg, który został w piśmie zastosowany ma zmusić klientów do podpisania umowy z firmą Energia Polska sp zoo na niekorzystnych zapisach dla klientów.
 • Dodatkowo, klienci którzy zawarli umowy z innym sprzedawcą np od 01.01.2021, nie moga podpisać z Firmą Polska energia sp z o.o. umowy na rok. 

 Są państwo w wyżej wymienionej sytuacji? zapraszam do kontaktu

 • dziś nastąpiła już pierwsza obdzwonka „opiekunów” z Energia Polska sp. z o.o do klientów. Akurat się złożyło, iż mój klient podał nr tel. do mnie i Pani uprzejmie mnie nastraszyła, iż:
  – mogę zostać bez prądu,
  – lub będą płacić 2 razy więcej, jeżeli nie podpiszę, bo trafię na rezerwę. Kwota w przypadku mojego klienta 1000 zł za mwh to bzdura w Warszawie jest teraz 450 zł/wh, od stycznia 650 zł/mwh

oczywiście, gdy zapytałem o zapis na temat zmiany ceny, to dostałem krotką odpowiedź:  „u wszystkich tak jest”. Chwila polemiki z Panią i rozzłoszczona brakiem argumentów podziękowała za rozmowę. Jakoś muszą te 1,5 miliona odrobić😊.

Co należy zatem zrobić?

 • Na dzień dzisiejszy nie podpisywać umowy dołączonej do pisma, gdyż możemy mieć za jakiś czas cenę dużo wyższa zgodnie z zapisami umowy. Nawet 21 dni na rezerwie zwłaszcza, iż początek roku zazwyczaj jest ospały i u części moich klientów obserwuje niższe zużycie prądu.
 • uważnie obserwować sytuację Fiten, ponieważ w tym momencie toczy się w URE sprawa o wycofanie Fitenowi koncesji na obrót energią elektryczną
 • Nie wypowiadać Fitenowi umowy sprzedaży, to grozi karami umownymi. Nawet jak spółka upadnie, to syndyk chętnie o te pieniądze się upomni.
 • Na pewno też nie iść do biura obsługi klienta sprzedawcy kompleksowego (Warszawa = Innogy Polska) aby tam pomogli. Nie pomogą, moga tylko namieszać.  Pierwsza ich propozycja to umowa kompleksowa z rabatem 5%.  Kolejny strzal w kolano.
 • napisać, zadzwonić do nas. Mamy wyjście z tej sytuacji. 

  Masz pytania? Zamów bezpłatną konsultację

  NIE ZWLEKAJ I WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ


  Leave Comment

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.