Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Weź dotację

Wszyscy nasi klienci już otrzymali dotację, a ty?

 • Budowa instalacji fotowoltaicznych dla odbiorców prywatnych,
 • Moc instalacji fotowoltaicznych objętych wsparciem to od 2 kWp do 10 kWp,
 • Dofinansowanie obejmuje koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.
 • Osoby fizyczne, które są stroną umowy przyłączeniowej,
 • Dofinansowanie dotyczy wyłącznie nowych urządzeń – wyprodukowanych nie później niż 24 miesiące przed instalacją systemu.
 • Łączny budżet programu to 1 mld zł,
 • Maksymalne dofinansowanie jednej instalacji to 5 000 zł,
 • Planowana ilość beneficjentów to 200 000.
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, to nie może ubiegać się ponownie o wsparcie w ramach programu „Mój prąd”,
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą w formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW,
 • Program dotyczy instalacji, w przypadku których pierwsza płatność została poniesiona po 23.07.2019 r.
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co oznacza zakończenie inwestycji),
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność,
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:
  – fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  – dowód zapłaty faktury,
  – dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW),
 • Dofinansowanie nie obejmuje rozbudowy już istniejących systemów fotowoltaicznych,
 • Beneficjent programu jest zobowiązany do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania,
 • Program nie przewiduje stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

 

  Masz pytania? Zamów bezpłatną konsultację

  NIE ZWLEKAJ I WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ