„Mój Prąd” dotacja 5000 zł na fotowoltaikę

Ostatnio bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się rządowy program dofinansowania fotowoltaiki „mój prąd”. Jest to o tyle ciekawe, iż wszędzie o tym piszą, a tak naprawdę ciężko znaleźć informację, iż przy składaniu wniosku instalacja już musi być wykonana, a licznik musi zostać wymieniony. 

Sprawdzanie wniosku jest w systemie 0-1. Jeżeli czegokolwiek będzie brakować, wniosek jest odrzucony.

Zatem, jeżeli mamy ochotę otrzymać tą dotację musimy się śpieszyć, ponieważ czasu jest nie wiele, a wymiana licznika zazwyczaj trwa nawet 2-3 tygodnie. oczywiście są możliwości przyspieszenia tego na terenie warszawy, w tym celu zapraszam do kontaktu

 

Poniżej w skrócie najważniejsze informację o programie wraz z wymaganymi dokumentami. 

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru (23.07.2019), natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji) do 20.12.2019;
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane  nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.
 
źródło finansowania: środki krajowesymbol oznaczenia Programu: 
nazwa wspieranego obszaru: wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarkinazwa Programu: Mój Prąd
dysponent środków: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejadresat oferty: osoby fizyczne  (będące stroną umowy przyłączeniowej), zamieszkujące w domach jednorodzinnych / szeregowych

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinasowaniem

 prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne mocy od 2 do 10 kWp;
 aktualny okres naboru wniosków do 20 grudnia 2019r;
 forma dofinansowaniadotacja;
 możliwy poziom dofinansowaniado 50% kosztów kwalifikowanych zabudowy instalacji PV, ale nie więcej niż 5000PLN na instalację;
 koszty kwalifikowanekoszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej udokumentowane fakturami, poniesione po 23 lipca 2019r;
 sposób aplikacjiwniosek , który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowane i płatność. Załączniki: faktura na zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokumenty potwierdzające instalację licznika dwukierunkowego, numer umowy kompleksowej;
 wymagania techniczneinstalacja wyprodukowana  nie później niż 24 miesiące przed montażem. Zakres instalacji obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem i zamontowanym licznikiem dwukierunkowym
 ograniczeniabrak możliwości finansowania instalacji z innych preferencyjnych źródeł w tym programu „Czyste Powietrze”. Projekt nie może być zakończony (przyłączony do sieci) przed ogłoszeniem naboru. Musi być zakończony na moment składania wniosku;
 link do aktualnej dokumentacji Programuhttps://bit.ly/2yb5dfU

  Masz pytania? Zamów bezpłatną konsultację

  NIE ZWLEKAJ I WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ


  Leave Comment

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.